De spanning van de cito’s is bijna voorbij

IMG_0368De kinderen hebben de afgelopen weken weer allerlei cito’s gemaakt en de scores worden binnen 2 weken bekend.

Dit is voor de ouders ook spannend, want heeft hun kind voldoende geleerd afgelopen maanden in de nieuwe groep?

Het wordt dan ook duidelijk of je kind mee kan komen met de resultaten in de groep.

Ervaart het de groepsdruk?

Merk je aan je kind dat het moeite heeft met de stof van de groep en zoek je voor je kind een steuntje in de rug?

Meld je aan om informatie in te winnen, zodat we samen kunnen kijken naar ondersteuning voor rekenen, spelling of begrijpend lezen.

IMG_0897IMG_0911