De vakantie nadert

Ik heb het afgelopen jaar heel hard gewerkt met leerlingen uit de groepen 5, 6 ,7 en 8.

Tijdens Coronatijd heb ik online met ze gewerkt. Dat was een hele ervaring maar heel fijn om de kinderen te werken. Ze vonden zelf life contact beter maar het was op deze wijze heel goed te doen. Ze misten mijn trampoline en de spelletjes die we altijd gebruiken.

Gelukkig is alles weer aangepast in de praktijk met Coronaschermen en extra schoonmaakmiddelen.

Ik heb op twee verschillende scholen met arrangementen gewerkt en ging als RT-er aan de slag.

Wat een heerlijk gevoel om kinderen te helpen die moeite hebben met breuken, met kommagetallen en met optellen en aftrekken over het 10-tal en 100 tal. De methode Staal heb ik mee leren werken met de kinderen. Begrijpend lezen is soms voor kinderen moeilijk en het is fijn als je hen dan met de strategieën op weg kan helpen.

We gaan genieten van een heerlijke vakantie en na de vakantie zet ik de arrangementen weer door en ga ik weer aan de slag als RT- er op een school.

In mijn praktijk zie ik ook nieuwe leerlingen komen en ga met hen aan de slag met rekenen, begrijpend lezen en spelling. De methodes die ik gebruik werken goed bij de kinderen.

Er zijn nog plekjes vrij op maandag en dinsdagmiddag na schooltijd.

Ik wens iedereen een fijne vakantie en hoop alle leerlingen weer in goede gezondheid terug te zien!!!

Désirée van Dijk – de Jong