Een gelukkig en gezond nieuwjaar 2022 in deze turbulente tijd

we zijn alweer een weekje aan de slag op scholen en in de praktijk. Gelukkig blijft het aantal afmeldingen van Corona zieke kinderen nog achter. Op de scholen regent het van kinderen die besmet zijn of familieleden die besmet zijn,

Bij de praktijk hebben we een aantal nieuwe leerlingen aangenomen, dat is fijn om deze kinderen te kunnen helpen met spelling en begrijpend lezen.

Er is een collega bijgekomen, Marion, die op donderdag een aantal kinderen begeleidt.

Welkom in de praktijk! Het is fijn om een dag meer uitbreiding te hebben. We kunnen zo de kinderen een steviger steuntje in de rug geven, straks als ze aan de Citotoetsen gaan beginnen.

Soms krijgen we wel eens de vraag of wij er dan voor zorgen dat de kinderen een hogere score op de Citotoetsen halen….. Maar gelukkig maken de kinderen de toetsen zelf in de omstandigheden waarin ze zitten.