Over mij

Mijn naam is Désirée van Dijk – de Jong. Al jaren heb ik ervaring in het onderwijs als leerkracht in de regio Leidschendam-Voorburg. Door mijn jarenlange ervaring in het onderwijzen van kinderen kwam ik tot de ontdekking dat het me bezighoudt hoe het komt dat sommige kinderen het leren wat moeilijker vinden dan andere kinderen. Als kinderen jong zijn, vinden ze het leren een enorme uitdaging. Er zijn ook kinderen die het heel moeilijk vinden of er nog niet rijp voor zijn en het tempo in de groep dan moeilijk bij kunnen houden. De groepen in deze regio zijn groot en daardoor durven sommige kinderen zich niet goed te uiten, of zijn ze bang afgewezen te worden als zij de stof niet snappen.

Daarom ben ik in 2013 afgestudeerd als Master SEN (Special Educational Needs) richting RT/Leren bij het Seminarium voor de Orthopedagogiek, om deze kinderen een steun in de rug te kunnen bieden. Sinds het oprichten van mijn eigen praktijk in 2015, werk ik met leerlingen die via de intern begeleider van school is geadviseerd om contact op te nemen met een Remedial Teacher.

Mijn Specialisatie

Kinderen kunnnen voor de volgende ondersteuning goed bij mij terecht:

  • Leesachterstand
  • Dyslectie (methode Taal In Blokjes)
  • Spellingspecialist
  • Rekenproblemen of Dyscalculie
  • Schrijfondersteuning of onleesbaar handschrift
  • Beelddenken

Mijn uitdagingen liggen in het onderzoeken en ondersteunen van kinderen waarbij het leren van spelling, lezen, schrijven en rekenen moeizaam verloopt. Mijn werkwijze is hierbij oplossings- en handelingsgericht. Ik gebruik hierbij materialen die de motoriek activeert. Dit in combinatie met cognitieve oefeningenAls er meerdere hulpverleners bij betrokken zijn dan is het heel fijn om met elkaar samen te werken. Ik werk o.a. met oefeningen uit de Meervoudige Intelligentie theorie van Howard Gardner, waarbij iedere intelligentie aangesproken kan worden om een vaardigheid via een andere intelligentie aan te leren.

Leesachterstand of Dyslexie

Mijn specialisatie is lees/dyslexiespecialist. Ik heb hiervoor extra workshops gevolgd bij het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen en studiedagen van Lexicon  en gebruik een methode om kinderen die een dyslexieverklaring hebben te helpen met het leren omgaan met dyslexie en leren lezen bij mij in de praktijk.

Spellingachterstand

Als kinderen een achterstand hebben opgelopen met spelling en de cito resultaten in de IV of V score vallen beginnen ouders zich vaak ongerust te maken. Is mijn kind dyslectisch, ligt het aan de grote groep waar het kind in zit of ligt het ergens anders aan. Ik heb de cursus spellingspecialist gevolgd en weet op een goede manier uw kind te helpen. Ik heb enkele methodes in mijn bezit die de school gebruikt.

Mede door de methode Taal in Blokjes kan ook het aanleren van de spelling aangeleerd worden, zowel met de blokjes, de werkboeken en de online (lees)lessen van Taal in Blokjes.

Beelddenken

Soms melden ouders hun kind aan met een verklaring van dyslexie. Het kind wordt geadviseerd om spelling- en leeslessen te nemen. Als ik met een kind aan het werk ga en gaandeweg ontdek dat een kind liever vanuit beelden de woordjes krijgt aangeboden, dan werken we langs die weg.

Je merkt dan dat het leren van woorden met beelden en vanuit het totaalbeeld veel sneller verloopt en het kind dan hogere cijfers voor het dictee haalt.

Rekenproblemen of Dyscalculie

Het kan voorkomen dat kinderen weinig of geen getalinzicht hebben. Het rekenen in groep 3 en 4 is voor hen zeer moeilijk. De basis voor het rekenen wordt in deze fase geleerd. Als het zo is dat ze in groep 5 of 6 achtergeraakt zijn met rekenen is dat een probleem die de hele basisschool doorgaat.

Het is dan raadzaam om door de Remedial Teacher uit te laten zoeken waar het hiaat ligt, zodat er met gerichte oefeningen weer rekeninzicht opgedaan kan worden. Hiervoor heb ik methodes en veel oefenmaterialen om uw kind te ondersteunen zodat uw kind weer met plezier gaat rekenen. Ik heb hiervoor workshops gevolgd over ernstige rekenproblemen en dyscalculie bij het HCO en de Dyscalculieconferentie van Masterplan Dyscalculie.

Schrijfondersteuning of onleesbaar handschrift

Als kinderen een handschrift hebben dat slecht leesbaar is ondersteun ik deze kinderen met schrijven. Ik heb jarenlang gymlessen gegeven aan kinderen en een cursus MotorischRemedial Teaching gevolgd bij Wil van Rijn. Door het gebruik van motorische oefeningen in combinatie met het oefenen met schrijven kan ik kinderen op weg helpen om duidelijker te leren schrijven, hiervoor gebruik ik materialen en oefenbladen.

Mijn Educatie

Cursussen in 2021:

Bij het KWeC instituut heb ik de 3 daagse opleiding gevolgd tot “Spellingspecialist“. Hierbij kreeg je tools aangereikt om kinderen die spellingsachterstanden hadden opgelopen om die bij te staan met oefeningen.

Cursussen in 2020:

Bij Agnes Oosterveen en Björn Crütz heb ik de 2 daagse opleiding gevolgd “Ik leer anders” met een accent op de volgende invalshoek : “Als jouw brein niet in de omgeving past, krijg je klachten”. een inleiding in neurofeedback en hoe het komt dat veel kinderen klachten hebben met leren en zich handhaven in de maatschappij. Een inleiding van theorie over kinderen met ADHD, ADD, Beelddenken.

Cursussen in 2019:

Bij Agnes Oosterveen heb ik de opleiding “Beelddenkcoach” gevolgd.

Bij Agnes Oosterveen heb ik de cursus:“Grip op gedrag” gevolgd om inzicht in het werkende brein te krijgen van kinderen die leerproblemen hebben.

Bij Jane Olivier heb ik de driedaagse training “Bal-A-Vis-X” gevolgd. Dit is een serie ritmische oefeningen wereld helpen o, fysiek, sociaal, emotioneel en cognitief beter te kunnen ontwikkelen.

Bij deze oefeningen gebruik ik zandzakjes en jongleerballetjes om oefeningen op een ritmische manier over te brengen. De samenwerking tussen de ogen, oren, handen, voeten en de linker- en rechterhersenhelft zorgt voor een totale balans van lichaam en geest.

Cursussen in 2018: 

Om bij kinderen rekenachterstanden te onderzoeken heb ik de cursus RD4-specialisatie gevolgd bij Mieke Groenestijn, mede auteur van het Protocol ERWD, waarbij ik heb geleerd om kinderen te toetsen en te onderzoeken welke basisrekenvaardigheden ze niet goed beheersen. Op die manier kan ik de kinderen gericht helpen met strategieën die ze nog moeten aanleren. In juni is deze cursus afgerond.

De vervolgcursus Met sprongen Vooruit” van het Menne Instituut, voor groep 3 & 4, heb ik in april afgerond.

Cursussen in 2017:

In het najaar heb  ik de cursus Spelling- en Rekenbootcamp gevolgd bij Inge Verloop en afgerond.

Cursussen in 2016:

img_0204

In 2016 heb ik de trainers cursus Snel Leren = Leuk Leren en de cursusOp weg naar gevolgd bij Annemiek Groeneveld van Time 2 Control. Tijdens deze cursus train ik kinderen van groep 7 en 8 en middelbare scholieren om studievaardigheden leren toe te passen. Het is een training van 6 lessen en de kinderen leren op een efficiënte wijze hun huiswerk te maken en te leren. Zie verder op de site voor verdere uitleg.

Cursussen in 2015:

In 2015 heb ik een training gevolgd bij Talitha Bouman om kinderen te begeleiden met de methode “Taal in Blokjes”. Kinderen die dyslectisch zijn of heel veel moeite hebben met leren lezen en spellen, kunnen middels deze methode, de letters met kleuren onderscheiden en zo leren ze lezen en spellen.

Bij de Lucasstichting  heb ik een cursus Coachen ( o.a. functiegericht- en oplossingsgericht coachen) bij José Voorham.

Bij de bibliotheek aan de Vliet heb ik een cursus Leescoördinator gevolgd.

IMG_1147

Mijn inschrijvingen

Sinds 23 januari 2015 ben ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62474081. Ik ben aangesloten bij de Landelijke Beroepsgroep voor Remedial Teachers, de LBRT, onder lidmaatschapnummer 163.177.