Tarieven

RT Prakijk Jongleren hanteert de volgende tarieven

Tarieven per 1 augustus 2020

Bij alle sessies en curcussen wordt een minimum van 12 sessies gehanteerd. Als u niet meer dan 12 lessen wilt voor uw kind, lees dan goed de voorwaarden onder het kopje ‘Opzeggen’. Lees meer over de inhoud van de sessies bij mijn Werkwijze.

Voorafgaand aan de sessies

Intake gesprek (30 minuten) Gratis
Het eerste onderzoek €49,50
Opstellen handelingsplan €49,50

Sessies (min. 12 sessies)

1 sessie (45 minuten) €49,50
12-rittenkaart (45 minuten per sessie)
Bij het in één keer vooruitbetalen strippenkaart
€ 594,00
€ 564,00
10% korting van toepassing bij 2x per week  

Optioneel

Pre-teaching (45 minuten)   €49,50
Evaluaties, gesprekken met ouders, school of met andere instanties
(45 minuten)
€49,50
Kilometervergoeding (indien van toepassing) € 0,19 p/km  

De begeleiding bij Lees- en Spellingslessen ‘Taal in Blokjes’
voor basisschool leerlingen
(min. 12 lessen)

Individueel: 1x per week (45 min) €49,50
Twee leerlingen: 1x per week / per kind (45 min) €25,00
Drie leerlingen: 1x per week / per kind (45 min) €17,50
10% korting van toepassing bij 2x per week  

De cursus ‘Snel Leren is Leuk Leren’ voor middelbare scholieren

6 privélessen + cursusboek à €29,95   €314,95
6 groepslessen (2-5 leerlingen). Prijs per leerling, incl. materialen
en cursusboek à €29,95
€279,50

Op de site worden data genoemd wanneer er een cursus start. Leerlingen kunnen zichzelf opgeven. Hierbij wordt geen intake gesprek gehouden.

Betalen

De rittenkaart moet na les één, binnen een week,  betaald worden. U krijgt hiervoor een factuur gestuurd per mail en met de leerling mee naar huis.

Als u een maandfactuur wenst krijgt u de factuur aan het begin van iedere maand. Ik verzoek u het bedrag binnen 1 week op mijn bankrekening over te maken. Bij een tweede herinneringsnota zal ik € 5,00 administratiekosten in rekening brengen.

Ik ben lid van de Beroepsvereniging Remedial Teachers, de LBRT. Mijn lidmaatschapsnummer is 163177.

Voor Remedial Teaching en voor begeleiding bij PGB’s is geen BTW verschuldigd.

Afzeggen van een les

Bij tijdig afzeggen – minimaal 24 uur van tevoren – kan er naar een vervangende tijd gezocht worden. Anders wordt de sessie in rekening gebracht. Als u uw kind ziek van school haalt, kunnen we kijken naar een ander moment in de week, indien mogelijk.

Gedurende de vakanties wordt er in overleg (wel/geen) les gegeven.

Wanneer ik af moet zeggen wegens ziekte of een cursus o.i.d., dan wordt de begeleiding uiteraard niet in rekening gebracht. Meestal wordt er naar een inhaalmoment gezocht, indien mogelijk.

Opzeggen

Het opzeggen van de sessies of cursus kan altijd, met in achtneming van 4 weken (dus 4 lessen) opzegtermijn. Let hierop als u een strippenkaart voor 12 lessen neemt. Wilt u opzeggen; houdt er dan rekening mee dat u na les 8, dient op te zeggen. Bij niet tijdige opzegging lopen de lessen nog 4 weken door.

Vergoedingen

De kosten voor de Remedial Teaching kunnen mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn. Vraag de brochure ‘Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven’ aan.

Er bestaan mogelijkheden om de kosten af te trekken van de belasting en om een beroep te doen op de bijzondere bijstand als de kosten te hoog zijn voor uw inkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Stichting Balans www.balansdigitaal.nl of op www.steunpuntdyslexie.nl

Dyslexievergoeding:
Soms kan de begeleiding van kinderen met vastgestelde enkelvoudige dyslexie in aanmerking komen voor vergoeding. Hiernaar kunt u informeren bij uw eigen zorgverzekeraar.

PGB (persoonsgebonden budget):
In sommige gevallen kunnen de kosten worden vergoed uit een PGB. U kunt hieruit de zorg betalen die u het beste vindt voor uw kind. Het PGB kunt u gebruiken voor diverse vormen van begeleiding van uw zoon of dochter.

Verantwoording

Mijn verantwoording begint op het moment dat uw kind bij mij binnen komt. Het naar mij toe komen, of weer naar huis of school gaan, valt hier dus niet onder.