Tarieven

Schermafbeelding 2014-09-14 om 15.24.29

Voor Remedial Teaching en voor begeleiding bij PGB’s is geen BTW verschuldigd.

Tarieven per 1 augustus 2018

Het oriënterend kennismakingsgesprek is gratis.

Het onderzoek voor RT:  Het eerste onderzoek bij het kind en een informatiegesprek met de leerkracht op school of bij andere hulpverleners wordt in rekening gebracht en is 47,50 euro per onderzoek en per gesprek.

Handelingsplan: Bij de start van RT en elk half jaar wordt er een handelingsplan geschreven. Kosten € 47,50.

Begeleiding per sessie (dat is 45 minuten werken met de leerling en 15 minuten verslaglegging): € 47,50 (is inclusief verbruiksmateriaal).

Begeleiding kan tijdens en na schooltijd plaatsvinden.

12-rittenkaart is € 570,-  Bij het in één keer betalen, kost de kaart 530,–

Bij 2x in de week, hanteer ik een korting op het totale bedrag van 10%, bij het bedrag van een 12-rittenkaart of bij een maandelijkse betaling.

->Deze kortingen zijn niet te combineren.

De rittenkaart moet na les één , binnen een week,  betaald worden, u krijgt hiervoor een factuur gestuurd per mail en met de leerling mee naar huis.

Het minimum aantal lessen is 12, meestal hebben de kinderen meer lessen nodig dit kan uitlopen tot een schooljaar. Als u niet meer dan 12 lessen wilt voor uw kind, lees dan goed de voorwaarden onder het kopje “Opzeggen”, scroll verder op deze pagina.

Pre-teaching is 45 minuten per keer. De kosten zijn € 47,50 per keer. Bij 2x in de week, hanteer ik een korting op het totale bedrag van 10%. Deze begeleiding kan wellicht ook vanuit het PGB bekostigd worden.

Evaluaties, gesprekken met ouders, school of met andere instanties: € 47,50 per 45 minuten.

Kilometervergoeding (indien van toepassing) € 0,19 per kilometer

Begeleiding bij de lees-en spellinglessen: “Taal in Blokjes”

Ben je op zoek naar leesbegeleiding voor je kind die moeite heeft met lezen. In januari start ik de training met een leesgroepje met 1 of 2 kinderen met de Methode Taal in Blokjes. Wat is Taal in Blokjes? De F&L methode® is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. Lezen en Spellen worden aangeboden in een geïntegreerd systeem. Werkvormen voor lezen ondersteunen de spelling en omgekeerd. De F&L methode® is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd. Bij het lezen staat de klinker centraal. Voor het ontsleutelen van meerlettergrepige woorden is het belangrijk dat de klinker wordt waargenomen als ankerpunt van de lettergreep en dat de (visuele) segmentatie van de lettergrepen tussen de klinkers correct wordt uitgevoerd. Het waarnemen van het aantal klinkers in woorden geeft tevens informatie over de woordlengte. Hierdoor kan de leerling beter voorspellen hoe een woord moet worden gelezen. De klankregels van de spelling zijn gebaseerd op klinker-medeklinkercombinaties en klankgroepen (een klankgroep is wat je hoort, een lettergreep is wat je leest) Leerlingen leren om de spelling van woorden te (re)construeren vanuit de klankstructuur van de taal. De nadruk ligt op het begrijpen van het spellingsysteem en het leren spellen van woordstructuren in plaats van op het leren spellen van specifieke woorden of woordpakketten.

  • individueel – 1x per week  € 47,50 per keer – 45 minuten
  • met twee kinderen – € 25,00 1x per week/ per kind  – 45 minuten
  • met drie kinderen – € 17,50 1x per week/ per kind – 45 minuten
  • als uw kind 2x per week komt dan hanteer ik de 10% kortingsregeling

Het minimum aantal lessen is 12, meestal hebben de kinderen meer lessen nodig dit kan uitlopen tot een schooljaar.

Cursus”Snel leren = Leuk Leren”

Dit zijn groepslessen van minimaal 2 tot 5 (middelbare school) leerlingen. De cursus bestaat uit 6 lessen. De prijs voor de cursus is per leerling €279,50 ,  inclusief materialen en cursusboek. De ouders krijgen hiervoor een factuur en moeten dit bedrag vooruit betalen.

Privélessen voor deze cursus is mogelijk en kosten €47,50 per uur.

Het cursusboek à €29,95 wordt apart berekend.

Op de site worden data genoemd wanneer er een cursus start. Leerlingen kunnen zichzelf opgeven. Hierbij wordt geen intake gesprek gehouden.

Afzeggen:

Bij tijdig afzeggen kan er naar een vervangende tijd gezocht worden. Als u uw kind ziek van school haalt kunnen we kijken naar een ander moment in de week, indien mogelijk. Als uw kind een feestje heeft, of schoolreisje dan is het prettig als dit minimaal 24 uur van te voren wordt doorgegeven, anders wordt de behandeltijd in rekening gebracht.

Gedurende de vakanties worden in overleg (wel/geen) lessen gegeven. Wanneer ik af moet zeggen wegens ziekte of een cursus o.i.d. dan wordt de begeleiding uiteraard niet in rekening gebracht. Meestal wordt er naar een inhaalmoment gezocht, indien mogelijk.

Als u een maandfactuur wenst krijgt u de factuur aan het begin van iedere maand. Ik verzoek u het bedrag binnen 1 week op mijn bankrekening over te maken.

Bij een tweede herinneringsnota zal ik € 5,00 administratiekosten in rekening brengen.

Opzeggen:

Opzeggen kan altijd,  met in achtneming van 4 weken, dus 4 lessen,  opzegtermijn.

Let hierop als u een strippenkaart voor 12 lessen neemt. Wilt u opzeggen; houdt er dan rekening mee dat u na les 8, dient op te zeggen. Bij niet tijdige opzegging lopen de lessen nog 4 weken door!!

Vergoedingen: De kosten kunnen mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn. Vraag de brochure “ziektekosten of andere buitengewone uitgaven” aan.

Er bestaan mogelijkheden om de kosten af te trekken van de belasting en om een beroep te doen op de bijzondere bijstand als de kosten te hoog zijn voor uw inkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de stichting Balans http://www.balansdigitaal.nl of op http://www.steunpuntdyslexie.nl

Dyslexievergoeding: Soms kan de begeleiding van kinderen met vastgestelde dyslexie in aanmerking komen voor vergoeding. Hiernaar kunt u informeren bij uw eigen zorgverzekeraar.

PGB (persoonsgebonden budget): In sommige gevallen kunnen de kosten worden vergoed uit een PGB. U kunt hieruit de zorg betalen die u het beste vindt voor uw kind. Het PGB kunt u gebruiken voor diverse vormen van begeleiding van uw zoon of dochter.

Verantwoording: Mijn verantwoording begint op het moment dat uw kind bij mij binnen komt. Het naar mij toe komen, of weer naar huis of school gaan, valt hier dus niet onder.

Tarieven vastgesteld met behulp van de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, de LBRT.    

Mijn lidmaatschapsnummer is 163177.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s