Voor Ouders

Als u merkt dat uw kind moeite heeft om op school met de groep mee te komen met lezen, technisch lezen of begrijpend lezen, rekenen of schrijven en u het advies krijgt om een Remedial Teacher te zoeken die uw kind kan ondersteunen, kan ik u helpen. Ik werk op individuele basis met kinderen en stem mijn programma af op de leerbehoefte van uw kind. Lees hierover meer bij mijn Werkwijze.

Les in de praktijk of op school

Uw kind komt in principe één keer per week 45 minuten op een vaste dag en tijd naar mijn praktijk. Als er behoefte is aan twee keer per week, dan kan dat ook als uw kind bijvoorbeeld voor taal, spelling en rekenen begeleiding nodig heeft. Als ik met de school overeen kan komen om tijdens schooluren te komen dan is dat ook een mogelijkheid.

Huiswerk?

Thuis wordt door de kinderen eventueel nog een aantal keer per week gewerkt aan korte en overzichtelijke huiswerkopdrachten om te zorgen dat het aangeleerde kan beklijven.

Methodes en Oefeningen

  • Standaard en remediërende methoden behorend bij de diverse leer- en aandachtsgebieden
  • Computerprogramma’s
  • Spelvormen: meervoudig intelligente spelvormen met meerdere materialen
  • Bewegingsoefeningen

Afwisseling van deze verschillende werkvormen is belangrijk om de motivatie tot leren te vergroten, waardoor uw kind weer meer plezier in het leren krijgt.

Goede samenwerking met ouders en school

Door handelingsgericht te werken hecht ik aan een goede samenwerking met ouders en school. Na het intakegesprek en het onderzoek neem ik contact op met de leerkracht van de groep voor overleg en hebben we regelmatig contact  in de vorm van schoolgesprekken waar u als ouder bij aanwezig bent.