Voor Scholen

Als de intern begeleider of een Remedial Teacher op een school (extra) begeleiding zoekt voor een kind is het mogelijk om mij te bellen voor hulp. Als het mogelijk is kom ik naar school toe om een kind te begeleiden of anders komt het kind naar de praktijk toe.

Leesbegeleiding

Mocht er op een school behoefte zijn voor extra ‘Leesbegeleiding’ voor kinderen uit groep 3, 4 of 5, bestaat er een mogelijkheid middels de methode ‘Taal in Blokjes’. Dit kan in groepjes van 2 of 3 kinderen. De ouders betalen dan per kind de kosten, of de school maakt hier budget voor vrij.

Arrangementen

Scholen kunnen mij inschakelen om leerlingen met arrangementen om te begeleiden. Voor scholen kan het moeilijk zijn om voldoende formatie vrij te maken voor het begeleiden van een leerling met een arrangement (Leerling Gebonden Financiering) door een Remedial Teacher.

Scholen kunnen er ook bewust voor kiezen om de begeleiding van en de zorg voor een arrangement extern in te kopen. De zorgleerlingen zijn elk jaar wisselend in aantal en daarmee is ook het te besteden zorgbedrag verschillend.

RT Praktijk Jongleren kan op basis van een contract voor een bepaalde periode de zorg en begeleiding van de rugzak leerling overnemen. De school hoeft in dit geval geen formatie vrij te maken.

De school gaat ook geen verplichtingen aan voor langere termijn. De zorg voor de leerling wordt gewaarborgd, doordat er continuïteit in het uitvoeren van het handelingsplan is.