Werkwijze

Remedial Teaching is bedoeld voor kinderen met een taal- of rekenachterstand die hulp kunnen gebruiken om hun leerontwikkeling te verbeteren. Dit is bij elk kind uniek en daarom zal er altijd voorafgaand aan de begeleidende sessies een intakegesprek plaatsvinden om kennis te maken en om te bepalen waar het kind staat en wat er nodig zal zijn voor de begeleiding.

De volgende werkwijze is van toepassing bij RT Praktijk Jongleren:

1. Intake Gesprek
2. Pedagogisch / didactisch onderzoek
3. Opstellen van een handelingsplan op maat gemaakt voor het probleem van uw kind
4. Bespreken van het handelingsplan
5. Begeleiding / uitvoeren van het handelingsplan
6. Toetsing en evaluatie

1. Intake Gesprek

Na aanmelding van uw kind neem ik contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit intakegesprek duurt ongeveer 30 minuten, is vrijblijvend en is bedoeld om de hulpvraag/leerbehoefte van uw kind goed in kaart te brengen. Het gesprek is ook bedoeld om te bepalen of ik uw kind kan helpen of dat er wellicht doorverwijzing nodig is naar andere hulpverlening, bijvoorbeeld voor onderzoek naar dyslexie of dyscalculie, of voor verder motorisch onderzoek bij een fysiotherapeut of specialisten.

Als het kan neemt u gelijk alle gegevens van uw kind mee, zoals het rapport en de toetsuitslagen van school aangevuld met eventuele RT-verslagen en/of onderzoeksverslagen. Tijdens het intakegesprek zal ik mijn werkwijze mondeling toelichten en er is natuurlijk alle ruimte voor vragen.

Wanneer u besluit verder te gaan, dan vindt er onderzoek plaats en neem ik contact op met de school, met uw toestemming, voor verdere informatie wat van belang is om uw kind te onderzoeken.

2. Onderzoek

Na het intakegesprek kan het begeleidingstraject van start gaan. Als ik alle gegevens heb,  kan ik een handelingsplan maken. Het onderzoek kan uit een toets bestaan en uit gesprekken en observaties. Ik werk oplossingsgericht en doe dat door middel van gesprekken met uw kind. Om een totaalbeeld van uw kind te krijgen kan het nodig zijn dat ik een bezoek aan de groep op school breng om uw kind te observeren.

3. Opstellen van een handelingsplan

Alle informatie verzamel ik en leg ik vast in een handelingsplan, samen met de doelen die we samen stellen, welke ik met de ouders en het kind bespreek.  De leerdoelen die in het handelingsplan wordt in de weken erna uitgevoerd middels oefening. Een handelingsplan wordt opgesteld voor minimaal 12 weken. Het onderzoeksverslag kan in een gesprek worden toegelicht.

Om tot een goed beeld te komen van uw kind kan dit ongeveer 2 tot 4 weken in beslag gaan nemen. Dit heet de onderzoeksfase.

4. Begeleiding

Een begeleidingsperiode duurt minimaal 12 weken tot een jaar, afhankelijk van de omvang van de hulpvraag/leerbehoefte. Uw kind komt één keer per week naar mijn praktijk toe. Mocht het een vervoersprobleem geven is het ook mogelijk dat ik naar de school ga, als er een geschikte ruimte aanwezig is en de school ermee akkoord gaat. In overleg met de ouders en school kijken we of de behandeling tijdens de schooluren plaatsvindt of dat uw kind tijdens of na schooltijd naar mij toekomt. De dagen dat ik in de praktijk werk is op maandag, dinsdag, woensdag.

In mijn praktijk werk ik met lees-, taal-, spelling,-, schrijf-  en rekenmethodes gericht op oefening en soms met de programma’s op de computer. De les wordt aangekleed met speeloefenmaterialen en we gaan ook motorische beweegoefeningen doen. Ik ben een groot voorstander van bewegend leren en gebruik hiervoor materialen die de samenwerking tussen de hersenhelften stimuleren. Het geeft tevens een stuk ontspanning voor uw kind en plezier in de les.

In overleg met de ouders kijken we wat er thuis geoefend kan worden om de vaardigheden te onderhouden. Uw kind krijgt een mapje mee met oefeningen of een klein beetje huiswerk.

5. Toetsing en Evaluatie

Na minimaal 12 weken worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd, door een aantal toetsen en/of observaties te herhalen. Er kan een afspraak met u gemaakt worden voor een tussen- of evaluatiegesprek. In dat gesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode besproken.

Voor meer informatie over de prijzen van de losse elementen, bekijk de Tarieven.